Ovitex - Belchim- вечнозеленый инсектицид MSDS SDS лист ,Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (reach), с измененията на Регламент (Еc) 2015/830 Дата на издаване: 21.12.2015 г. Дата на редакцията: 15.2.2019 г. Отменя: 31.1.2018 г. Версия ...ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТова информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид , Нематицид ... [email protected] ...ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Идентифицирани употреби: Продукт за растителна защита Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМА dow agrosciences s.a.s. 371, rue ludwig van beethoven

Связаться с поставщиком  WhatsApp

SAFETY DATA SHEET - Fisher Sci

Succinylcholine chloride Revision Date 23-Jan-2018 IATA UN-No UN2811 Proper Shipping Name Toxic solid, organic, n.o.s. Hazard Class 6.1 Packing Group III IMDG/IMO UN-No UN2811 Proper Shipping Name Toxic solid, organic, n.o.s. Hazard Class 6.1 Packing Group III 15. Regulatory information

Связаться с поставщиком  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

информационен лист за безопасност съгласно Регламент (ЕК) № 453/2010 20/03/2014 BG (български) 3/10 Име Идентификатори на продукта % Класификация съгл. Директива (ЕС) № 1271/2008 [CLP] Emulsifier 2 - 10 Flam. Liq. 3, H226

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В съответствие с Регламент EC №1907/2006 (REACH) и с Регламент EU № 453/2010 Дата на издаване: 08.08.2014г. 1/ 12 Наименование на препарата Дантоп 50 ВГ (Dantop 50 WG)

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ... Продукт за растителна защита Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност ... безопасност (sds).

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изготвен от [email protected] Допълнителна информация за указанието по безопастност : [email protected] 1.4 Телефонен номер при спешни случаи Телефонен номер при спешни случаи: +44 (0) 1235 239 670

Связаться с поставщиком  WhatsApp

QuickBayt WG10 MSDS V8 2017 BG

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

Связаться с поставщиком  WhatsApp

【Ураган Форте 500 SL в.р.к. - гербицид системного действия ...

Ураган Форте 500 SL в.р.к. - гербицид системного действия, Syngenta купить по лучшей цене в интернет-магазине Agrolife ⭐ Ураган Форте 500 SL в.р.к. - гербицид системного действия, Syngenta: отзывы, применение, описание Бесплатная ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Safety Data Sheet Product No. 18022 Dodecenyl Succinic ...

SDS complies with OSHA’s Hazard Communication Rule 29, CFR 1910.1200. SARA: Section 355 (extremely hazardous substances): None of the ingredients are listed. SARA Title III: Section 313 (Specific toxic chemical listings): None of the ingredients are listed. RCRA: None of the ingredients are listed. TSCA: All ingredients are listed.

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Информационен лист за безопасност

Инсектицид 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Адрес за контакт: БАСФ ЕООД Бул. България 118, ет. 1 Бизнес Център АБАКУС 1618 София

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Изготвен от [email protected] Допълнителна информация за указанието по безопастност : [email protected] 1.4 Телефонен номер при спешни случаи Телефонен номер при спешни случаи: +44 (0) 1235 239 670

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Ficam WP80 MSDS CLP BG rev 10.03

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

Связаться с поставщиком  WhatsApp

zeleniisad.ru

Прайс-лист Зеленый Сад В валютах цен. Цены указаны на 07.07.2015 Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры Розничные Цена Ед. Фасованные семена АРБУЗ Арбуз Астраханский (цв. пак ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този Информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид ... [email protected]

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

: Инсектицид, Акарицид Препоръчителни ограничения при употреба : Земеделие, Само за професионална употреба. 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за …

Связаться с поставщиком  WhatsApp

SAFETY DATA SHEET - Fisher Sci

SAFETY DATA SHEET Creation Date 23-Sep-2008 Revision Date 19-Jan-2018 Revision Number 4 1. Identification Product Name Benzoyl chloride Cat No. : AC105750000; AC105750010; AC105750025; AC105750100 CAS-No 98-88-4 Synonyms Benzoic acid, chloride; alpha-Chlorobenzaldehyde; Benzene carbonyl chloride Recommended Use Laboratory chemicals. Uses advised against Food, drug, …

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Литературные источники | справочник Пестициды.ru

Лист безопасности ЕС. Магтоксин таблетки, Магтоксин круглые таблетки, номер 12/04 Скачать >>> 534. Лист безопасности согласно Регламенту (ЕС) № 1907/2006. К-Отрин СК 50 Скачать >>> 535.

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Ovitex - Belchim

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (reach), с измененията на Регламент (Еc) 2015/830 Дата на издаване: 21.12.2015 г. Дата на редакцията: 15.2.2019 г. Отменя: 31.1.2018 г. Версия ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Ficam WP80 MSDS CLP BG rev 10.03

Употреба Инсектицид 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Доставчик AG Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Germany Телефакс +49 (0) 2173 38 7394 Отговорен отдел E-mail:

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Това информационен лист за безопасност се придържа към стандартите и изискванията на България и може да не съвпада с изискванията в други страни . ... Инсектицид , Нематицид ... [email protected] ...

Связаться с поставщиком  WhatsApp

zeleniisad.ru

Прайс-лист Зеленый Сад В валютах цен. Цены указаны на 23.08.2015 Ценовая группа/ Номенклатура/ Характер

Связаться с поставщиком  WhatsApp

SDS EU (Reach Annex II)

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (reach), с измененията на Регламент (Еc) 2015/830 22.5.2017 г. bg (български) 2/6 2.3. Други опасности

Связаться с поставщиком  WhatsApp

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Вид употреба: продукт за растителна защита, инсектицид 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Allee 42 40212 Dusseldorf Germany Telephone number: +49-(0)211-130 66 86 0

Связаться с поставщиком  WhatsApp

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от …

Приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2015 г. № 149. Изменения, вносимые в Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299

Связаться с поставщиком  WhatsApp